1.Ulusal Bulut Bilişim ve Büyük Veri Sempozyumu B3S'17Bulut Bilişim alanında dünyadaki gelişmeler ışığında ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda 2013 yılında TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknolojileri enstitüsü öncülüğünde ve T.C. Kalkınma Bakanlığı Yatırım Programı desteğiyle yürütülen “Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı” (B3LAB) projesi ile Bulut Bilişim ve Büyük Veri konularında altyapıların kurulacağı bir araştırma laboratuvarı oluşturulmaktadır. Bulut Bilişim ve Büyük Veri teknolojileri giderek yaygınlaşan çevrim içi hizmetlerin merkezileştirilerek iş gücü ve maliyet verimliliğini sağlamakta, çoklu kaynaklardan üretilen ve devasa boyutlara ulaşan veri miktarlarının üstesinden gelmektedir.

Bu laboratuvar kapsamında Bulut Bilişim ve Büyük Veri alanında ileri düzeyde araştırmaların yapılması, ihtiyaç duyulan ürünlerin yerli kaynaklarla geliştirilmesine öncülük edilmesi, bu alanda çalışacak paydaşlar için araştırma yapma ve danışmanlık alma olanaklarının sağlanması hedeflenmektedir. Kamu ihtiyaçlarına yönelik olarak; elde edilen bilgi birikimi, kurulan altyapılar ve kamu kurumlarına verilen danışmanlık hizmetleri ile Kamu Bulutu’na geçiş için bir model oluşturulması ve kurumsal büyük veri analizlerinin yapılması planlanlanmaktadır. Ek olarak, Mahremiyet ve Güvenlik gibi kritik alanlarda milli çözümlerin oluşturulması, yetişmiş insan gücünün artması, akademik yayınların artması, ekosistemin ve potansiyel pazarların genişlemesi hedeflenmektedir.

BİLDİRİ ÇAĞRISI


Bildiri Gönder

Teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte, çoklu kaynaklardan üretilen veri miktarı devasa boyutlara ulaşmış, bu veriyi işlemek için gerekli sistemlerin kaynak ihtiyacına göre etkin şekilde yönetilmesi, işletilmesi ve güç tüketim maliyetlerinin azaltılması zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda Bulut Bilişim ve Büyük Veri teknolojileri alanındaki çalışmaların yaygınlaşması ile beraber ortaya çıkan problemler ve çözüm önerileri, çok çeşitli akademik araştırmalara ve sektörel uygulamalara konu olmaktadır.

TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE) Bulut Bilişim ve Büyük Veri konusundaki çalışmalarını, dünyadaki gelişmeler ışığında ve ülkemiz ihtiyaçları doğrultusunda, T.C. Kalkınma Bakanlığı Yatırım Programı destekli “Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı” (B3LAB) projesi ile yürütmektedir. Ulusal boyutta pek çok paydaşı ilgilendirecek bu laboratuvar sayesinde, Bulut Bilişim ve Büyük Veri alanlarında ileri düzeyde araştırmaların yapılması, ihtiyaç duyulan ürünlerin yerli kaynaklarla geliştirilmesine öncülük edilmesi, bu alanlarda çalışacak paydaşlar için araştırma yapma ve danışmanlık alma olanaklarının sunulması hedeflenmektedir.

Türkiye'de Bulut Bilişim ve Büyük Veri konularında bilimsel araştırmalar yapan ve/veya profesyonel çözümler üreten tarafları bir araya getirmek ve ulusal bilgi birikimine katkı sağlamak amacıyla TÜBİTAK BİLGEM BTE tarafından 19-20 Ekim 2017 tarihleri arasında, Antalya 'da “1. Ulusal Bulut Bilişim ve Büyük Veri Sempozyumu (B3S'17)” düzenlenecektir.

Sempozyumda sunulmak üzere seçilecek olan bildiriler, en az iki hakem tarafından çift körleme yöntemi ile değerlendirilecek olup, B3S 2017 Sempozyum Bildiri Kitapçığında basılarak katılımcılarla paylaşılacaktır. Bildirilerin en fazla 6 sayfa uzunluğunda olması, iki sütunlu IEEE formatında olması gerekmektedir. Bildiri gönderimi ve değerlendirme işlemleri için, web sayfasından ulaşılabilecek olan sistem kullanılacaktır. Sempozyum dili Türkçe’dir.

Sempozyum konuları bulut bilişim ve büyük veri ile ilgili araştırma ve uygulamaları içeren konuları kapsamaktadır:

Büyük Veri Konuları

 • Büyük Veri Analitiği
 • Büyük Veri Yönetimi
 • Bilimsel Hesaplama ve Veri Yönetimi
 • Büyük Veride Makine Öğrenmesi Algoritmaları ve Uygulamaları
 • Dağıtık Makine Öğrenmesi ve Veri Madenciliği
 • Mekansal Büyük Veri Depolama ve Analizi
 • Büyük Veride Derin Öğrenme İle İlgili Teorik ve Uygulamalı Çalışmalar
 • Büyük Veride İndeksleme ve Arama
 • Büyük Veri Madenciliği
 • Veri Koruma Hukuku
 • Büyük Veri Görselleştirmesi
 • Büyük Veri Altyapı ve Platformları
 • Büyük Veri Uygulamaları
 • Nesnelerin İnterneti Uygulamalarında Büyük Veri
 • Açık Veri ve Veri Sahipliği
 • Diğer Büyük Veri Çalışmaları ve Uygulamaları
 • Bulut Bilişim Konuları

 • Bulut Bilişim Mimarileri
 • Depolama Mimarileri, Veri Depolama ve Bulut Bilişimde Hesaplama
 • Sanallaştırma Teknikleri
 • Ölçeklenebilir ve Elastik Bulut Servisleri
 • Kaynak Sağlama, İzleme ve Planlama
 • Bulut Bilişim için Mahremiyet ve Erişim Kontrolü
 • Bulut Bilişimde Ağ Konuları
 • Bulutta Güvenlik
 • Enerji Verimli Donanım ve Yazılım Çözümleri
 • Yüksek Erişilebilirlik ve Güvenilirlik
 • Geniş Ölçekli Bulut Uygulamaları, Internet/Web Hesaplama ve Veri Madenciliği dâhil
 • Grid Hesaplama
 • Servis Odaklı Mimariler
 • Bulut Yönetimi ve İşletimi
 • Yeşil Bulut ve Enerji Yönetimi
 • Bulut Bilişim Altyapılarında Veri ve Servislerin Keşfi
 • Bulut Bilişim için Performans Değerlendirme ve Ölçüm Modelleme
 • İş Süreçleri Entegrasyonu ve Yönetimi
 • Bulut Bilişimin Hukuki Boyutları
 • Bildiri Gönder

  Bildiri Formatı


  • Bildiriler Türkçe yazılmalıdır.
  • Bildiriler en fazla altı sayfa olmalıdır ve bildirinin içerisinde yazarların kimliğini gösterir her türlü bilgi gizlenmiş olmalıdır.
  • Bildiriler IEEE tarafından sunulan (IEEE Templates) A4 sayfa boyutundaki bildiri formatı kullanılarak hazırlanmalıdır. LATEX formatı "letter” sayfa boyutunu kullanmaktadır.
   • Microsoft Word 2016 formatında hazırlanmış örnek bildiri taslağı için tıklayınız.
   • Latex formatında hazırlanmış bildiri taslağı için tıklayınız. Bu dosyanın içeriğini aynı klasöre aktarıp, bildirinizi yazabilirsiniz.
  • Bildirinin başlık kısmında önce Türkçe sonra İngilizce olmak üzere iki dilde başlık yazılması gerekmektedir.
  • İngilizce ve Türkçe başlıklar birbirinin tam çevrisi olmalıdır.
  • Bildiri özeti için önce, "Özetçe” ile başlayan Türkçe özet ve anahtar kelimler, sonra ise "Abstract” ile başlayan İngilizce özet ve İngilizce anahtar kelimler verilmelidir. Özetçe ve abstract birbirinin tam çevrisi olmalıdır.
  • Özetçe, Abstract ve Bildiri Başlığı kısmında, özel semboller, özel karakterler ve matematiksel ifadeler kullanılmamalıdır. Ayrıca Özetçe ve "Abstract”da herhangi bir referans verilmemelidir. Referanslar diğer kısımlarda verilmelidir.
  • Bildiri iki sütun olmalıdır ve ilk sayfada, bildiri başlığı ve yazar bilgilerinin olacağı kısım iki sütuna ortalanmış şekilde yazılmalıdır. Yazar isimleri ve kurum bilgileri değerlendirme için gönderlen bildirinin gönderiminde bulunmamalıdır. Onun yerinde "Yazarlar Gizlenmiştir” ifadesi yazılabilir.
  • Bildirinin yazımında Times veya Times New Roman fontlarının kullanılması tercih edilmelidir. Ana metnin formatı 10 punto olmalıdır. Font detayları bildiri formatlarının içine gömülüdür.
  • Bütün şekiller ve tablolar okunaklı ve yüksek kalitede olmalıdır.
  • Bildirilerde sayfa numarası bulunmamalıdır.
  • PDF formatındaki bildirinin boyutu 8 MB'ı aşmamalıdır.
  • Bildiri içerisinde, şekil ve tablo alt yazıları da dahil olmak üzere, en az 7,5 punto yazı tipi kullanılmalıdır.
  • Bütün yazılı ve çizili içerik 185 mm x 235 mm içerisinde olmalıdır. Buradan hareketle A4 sayfa boyutları için aşağıdaki ölçülerdeki gibi olmalıdır.
   • Üst kenar boşluğu 20 mm, alt kenar boşluğu 42 mm olmalıdır.
   • Sol ve sağ kenar boşlukları 13 mm olmalıdır.
   • Sütun genişliği 89 mm olmalıdır. Sütunlar arası boşluk 7 mm olmalıdır.
  • Bildirinizi göndermeden önce beyaz kağıt üzerine basıp, bildiri biçimine uygunluğunu kontrol ediniz.

  SEMPOZYUM KAYIT


  Sempozyuma katılım için kayıt zorunludur. Bildiri sunacak kişilerin en geç 15.09.2017 tarihine kadar kayıt olmaları gerekmektedir.

  B3S 2017 değerlendirme komitesince kabul edilen bildirilerin Bildiriler Kitabı'nda yayınlanabilmesi için bildiri yazarlarından en az birisinin kayıt yapması ve bildirinin sözlü sunumunun yapılması gerekmektedir. Kayıt yapılmaması veya sempozyumda sözlü sunum yapılmaması durumunda söz konusu bildiri, B3S Bildiriler Kitabı'nda basılmaz.

  Sempozyuma kayıt olmak için lütfen formu doldurunuz:
  Sempozyuma Kayıt Ol


  Kayıt Ücretleri

  Bildirili Bildirisiz
    Öğrenci*      Normal     Öğrenci*     Normal  
  Kayıt Tarihi
  (15.09.2017)
  180 TL 270 TL 225 TL 315 TL
  Kayıt Masasında Ödeme
  270 TL 360 TL 315 TL 405 TL

  * Bildiri sunumu için kayıt yapacak öğrencilerin güncel öğrenci belgelerini taratarak ödeme belgeleri ile beraber b3lab.iletisim@tubitak.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

  Açıklamalar:

 • Kayıt ücretine, sempozyum çantası, öğlen yemekleri, oturumlar arasında verilen ikramlar, kokteyl ve gala yemeği dahildir.
 • Konaklama kayıt ücretine dahil değildir.
 • Kayıt yaptıran kişinin sempozyuma katılamaması durumunda izin vereceği başka bir kişi sempozyuma katılabilir. Bu durumda sempozyum düzenleme kuruluna bilgi verilmesi gerekmektedir.
 • Sempozyum Programı


  Bildiri Son Gönderim Tarihi: 14 Temmuz 2017 4 Ağustos 2017
  Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması: 29 Ağustos 2017 12 Eylül 2017
  Basıma Hazır Bildirilerin Son Gönderim Tarihi: 11 Eylül 2017 25 Eylül 2017
  Kesin Kayıt ve Ödeme İçin Son Tarihi: 25 Eylül 2017 02 Ekim 2017
  Sempozyum Tarihi: 19-20 Ekim 2017

  Düzenleme Komitesi


  Orkun HASEKİOĞLU
  Hacı Ali MANTAR
  Ali GÖRÇİN
  Mehmet SEZGİN
  Yıldırım BAHADIRLAR
  Özleyiş BAYOĞLU
  Ali Gökhan YAVUZ
  Barış ARSLAN
  Olcay ÖZTANIR
  Özlem KARADENİZ

  Değerlendirme Komitesi


  Ahmet Ercan TOPCU
  Albert Ali SALAH
  Ali ÇAKMAK
  Ali Gökhan YAVUZ
  Ali Osman ÇIBIKDİKEN
  Ali YAZICI
  Ayşın BAYTAN ERTÜZÜN
  Can ÖZTURAN
  Çağdaş Evren GEREDE
  Emin ANARIM
  Erdoğan DOĞDU
  Fuat AKAL
  Galip AYDIN
  İsa SERTKAYA
  Kamer KAYA
  Mehmet BAYSAN
  Mehmet Bedii KAYA
  Mehmet Sabır KİRAZ
  Mehmet Sıddık AKTAŞ
  Murat SARAÇLAR
  Mustafa G. BAYDOĞAN
  Onur GÜZEY
  Tunga GÜNGÖR
  Ziya KARAKAYA

  DUYURULAR


  15.03.2017 : Değerlendirme Komitesi açıklanmıştır.
  21.04.2017 : Bildiri gönderecek araştırma gruplarının, ihtiyaç duymaları halinde B3LAB Bulut Altyapısı ortamından geliştirme ve test çalışmaları kapsamında yararlanmaları mümkün olabilecektir. Talep sahibi araştırmacıların b3lab.iletisim@tubitak.gov.tr e-posta adresi üzerinden iletişime geçmeleri gerekmektedir.
  23.06.2017 : Bildiri Son Gönderim Tarihi 4 Ağustos 2017'ye kadar uzatılmıştır.

  ULAŞIM


  Sempozyum Antalya'da gerçekleştirilecek olup detaylı planlama ilerleyen tarihlerde açıklanacaktır.

  GENEL BİLGİLER

  •   BİLGEM Santral
  •   Özlem KARADENİZ
  •   Olcay ÖZTANIR
  •   İletişim
  • +90 (262) 648 10 00
  • +90 (262) 675 23 92
  • +90 (262) 675 31 18
  • iletişim e-postası

  SEMPOZYUM YERİ BİLGİLERİ

  •   ANTALYA